Couleur locale 01

Marine Corinne Vorwerk Smaal Artwork 001

Couleur locale 01

Porselein, locale grondmonsters, glazuur (2021), 12,5 x 10 cm.

“Etym: Fr. lokale kleur. Een schildering van omgeving, dialect, zeden, gewoonten, kleding en historische setting in een literair werk. Het gaat er daarbij niet om een zo realistisch mogelijke beschrijving te geven, maar veeleer om het oproepen van sfeer en achtergronden van het vertelde en het voor de lezer aannemelijk maken daarvan. Couleur locale wordt als stijlmiddel vooral gebruikt in genres als de streekliteratuur, het literair reisverhaal en de historische roman”. 

Algemeen letterkundig lexicon, anoniem –2012–… (1ste druk), geraadpleegd via DBNL.

Mijn directe omgeving, waar ik doorheen wandel. De Blauwe kamer, de Grebbeberg, de Rijnbrug, Rhenen, Remmerden, de Plantage, de Schoorsteen. Kleur van de aarde, landschap. De klei meegevoerd door de rivier, afgezet op het land. De aarde gekleurd door de rivier bepaalt het landschap. 

Wat blijft erover als ik deze aarde meebak op mijn porselein. Wat blijft er zichtbaar na het verbranden van alle organische stoffen? Welke kleuren van mijn omgeving kan ik verzamelen en vastleggen? Hoe wordt de geschiedenis van de stromende rivier en de daaraan gelegen plaatsen en steenfabrieken zichtbaar? 

Op verschillende plekken heb ik aan de oppervlakte monsters genomen. Deze zijn gedroogd, van grove organische resten ontdaan, gespoeld, gehomogeniseerd, gezeefd, gedroogd en gebakken en toegepast op porselein. Zo wordt de ‘couleur locale’ zichtbaar en vertelt het het verhaal van deze streek.