Couleur locale 03

Marine Corinne Vorwerk Smaal Artwork 001

Couleur locale 03

Porselein, locale grondmonsters, glazuur (2021), ∅ 17 cm. 

“Etym: Fr. lokale kleur. Een schildering van omgeving, dialect, zeden, gewoonten, kleding en historische setting in een literair werk. Het gaat er daarbij niet om een zo realistisch mogelijke beschrijving te geven, maar veeleer om het oproepen van sfeer en achtergronden van het vertelde en het voor de lezer aannemelijk maken daarvan. Couleur locale wordt als stijlmiddel vooral gebruikt in genres als de streekliteratuur, het literair reisverhaal en de historische roman”. 

Algemeen letterkundig lexicon, anoniem –2012–… (1ste druk), geraadpleegd via DBNL.

Mijn directe omgeving, waar ik doorheen wandel. De Blauwe Kamer, de Grebbeberg, de Rijnbrug, Remmerden, de Plantage en de Schoorsteen in Elst.

Allemaal plekken van waarde: historisch, natuurhistorisch of cultuurhistorisch.  

De klei meegevoerd door de rivier, afgezet op het land kleurt de aarde en in mijn kunstwerk ook het porselein.

Op verschillende plekken heb ik aan de oppervlakte monsters genomen. Deze zijn gedroogd, van grove organische resten ontdaan, gespoeld, gehomogeniseerd, gezeefd, gedroogd en gebakken en in glazuur toegepast op de bodem van de vaasvormen van porselein. De hoogte van de vormen een verwijzing naar de hoogte van de vindplaats.

Zo wordt de ‘Couleur locale’ zichtbaar een verwijzing naar de geschiedenis van deze streek.