Couleur locale 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine Corinne Vorwerk Smaal Artwork 001

Couleur locale 02

Porselein, locale grondmonsters, glazuur (2021), 12,5 x 10 cm.

“Etym: Fr. lokale kleur. Een schildering van omgeving, dialect, zeden, gewoonten, kleding en historische setting in een literair werk. Het gaat er daarbij niet om een zo realistisch mogelijke beschrijving te geven, maar veeleer om het oproepen van sfeer en achtergronden van het vertelde en het voor de lezer aannemelijk maken daarvan. Couleur locale wordt als stijlmiddel vooral gebruikt in genres als de streekliteratuur, het literair reisverhaal en de historische roman”.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Algemeen letterkundig lexicon, anoniem – 2012-…. (1ste druk), geraadpleegd via DBNL.

 

Bij de schoorsteen in Elst(UT) heb ik een grondboring van 1.2m diep gedaan. De tijd, als in historie wordt zichtbaar bij ieder monster dat naar boven komt. Steeds weer verder terug in de tijd een diepere laag en een andere kleur en textuur. 

Terwijl de actuele tijd verstrijkt, verkleuren ook deze monsters van grijs en gelig naar bruin-oranje. De monsters zijn gedroogd, van grove organische resten ontdaan, gespoeld, gehomogeniseerd, gezeefd, gedroogd, verpulverd en toegepast op porselein. De ‘couleur locale’ de historie van Elst.